menu

Freelance carriere

Per 01-06-2014 begint mijn freelance carrière. En wat is een freelancer nou zonder portfolio website? Vandaar deze nieuwe website, waarop te lezen is wie ik ben, wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik gedaan heb de afgelopen jaren! U wilt per slot van rekening wel weten wat voor een vlees u in de kuipt heeft als u met mij zaken doet.

Jacob Cats: “Een die verkopen wil, maer één oge behoeft (= heeft maar één oog nodig), want hy weet te vore wat vleysch hy in de kuyp heeft, maer die koopen wil, behoeft ‘er wel hondert.”


May 14, 2014
Alfred Brockötter

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.